Enviaments i devolucions

Enviament del paquet

Els preus dels enviaments variaran depenent del servei de missatgeria escollit i del país.

L'enviament es realitza mitjançant agència de transport urgent amb servei porta a porta en els objectes de regal i mitjançant empresa de transport especialitzada en mobles per a la resta, sent el seu lliurament fins a domicili incloent muntatge si fos necessari. En cap cas els operaris procediran a fer cap treball addicional al muntatge del moble (per exemple penjar quadres o miralls, desmuntatge de mobles ni la seva retirada, etc).

Si necessites que la teva comanda arribi en una data concreta (ex. aniversari...) digues-nos-ho en completar la teva comanda dins de l'apartat 'Comentaris'.

El preu del transport dels articles adquirits inclou l'enviament d'aquests a l'adreça de lliurament triat pel client en el procés de compra. És responsabilitat del client verificar que l'accés a l'adreça especificada és apta per a realitzar aquest servei en condicions normals. Si a causa de les dimensions del/dels producte/s adquirit/s és impossible fer arribar aquests articles a aquesta adreça (per exemple sofà que no cap a l'ascensor i tampoc per les escales), ni l'empresa de transport ni Mercader de Venècia es faran càrrec de les despeses que es derivin del lliurament en l'adreça triada per altres mitjans (per exemple: ús de grues o plataformes elevadores).

Devolucions

Si per algun motiu no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 15 dies a comptar de la data de lliurament de la comanda, per tornar-lo. (Segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre.).

En el cas que el motiu de la devolució sigui perquè el producte enviat és defectuós, el cost de la devolució serà gratuït.

Si el motiu fos un altre (mida o color elegits erròniament) els costos i riscos de la devolució corren a càrrec del comprador que haurà de fer arribar al remitent per missatgeria (no correu ordinari) el producte motiu de la devolució.

Dins del seu panell d'administració veurà indicada l'adreça on ha de fer arribar el producte.

És molt important que ens retorni el / els productes de canvi o devolució perfectament embalats, i conservant en la mesura del possible l'embolcall original.

En cas que els productes resultin danyats a causa d'un embalatge inadequat, no admetrem la devolució.

Una vegada que rebem la mercaderia, i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, gestionarem la devolució dels diners en el termini de 30 dies.