POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

IDENTIFICACIÓ: EL MERCADER DE VENÈCIA S.L.

CIF: B03974961

DIRECCIÓ: CARRER LA GRANADA DEL PENEDÈS, 6, 08006 BARCELONA

TLF: 934158548

EMAIL: lagranada@mercaderdevenecia.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En EL MERCADER DE VENÈCIA S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

Finalitats relatives a la gestió administrativa i comercial amb clients directes del MERCADER DE VENÈCIA S.L., atenció de sol·licituds i enviament de productes, ofertes i campanyes adaptats a les seves necessitats.

Gestió d'Usuaris de la pàgina web, sobre els nostres serveis de compra i venda online, inclòs l'enviament de mercaderies als clients al seu domicili

Finalitats relacionades amb el màrqueting.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservessin pels terminis legalment establerts per al compliment de les obligacions legals i mentre l'interessat no exerceixi els drets de supressió o limitació del tractament.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d'un contracte: compravenda de productes i serveis subministrats.

Interès legítim del Responsable: Les seves dades identificatives i de contacte seran utilitzats amb finalitats de màrqueting directe a l'empara del que es disposa en el Considerant 47 del REGLAMENT (UE) 2016/679, per a informar-lo dels nostres productes i serveis que puguin ser del seu interès per correu ordinari, electrònic o SMS.

Consentiment de l'interessat: enviament de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis, enviament de newsletter a usuaris registrats en els formularis de la nostra pàgina web.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració pública, amb la finalitat de Compliment d'obligacions legals.

Bancs, Caixes d'estalvi, amb la finalitat de Compliment d'obligacions dineràries.

Empreses i organitzacions relacionades amb el responsable de tractament: assessoria, informàtica, webmaster, transport, amb la finalitat de prestar i subministrar els serveis i/o productes sol·licitats.

Sistemes i operadors de pagament online, amb la finalitat de Transaccions online.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en EL MERCADER DE VENÈCIA S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EL MERCADER DE VENÈCIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en EL MERCADER DE VENÈCIA, S.L. procedeixen: Del propi interessat i dels formularis de contacte de la pàgina web //www.mercaderdevenecia.com

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives.

Adreces postals i electròniques.

Dades econòmiques.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).